Иновативни бизнес модели за МСП в селски райони

 INNOGROW EU FLAGНа база на изследователските дейности по проект on INNOGROW, краткият доклад изследва иновативни бизнес модели в икономиките в селските райони. Целта на това резюме е да предаде полезни идеи на законотворците при плануването и прилагането на насърчителни мерки. Представени са най-важните бизнес модели за предприемачество сред МСП в селски райони, както и ключови фактори за внедряването им. След това се описват избрани случаи на успешни предприемачески истории, които да илюстрират значимостта на иновациите в организацията на бизнес стратегията и цялостния устойчив растеж в селските райони. 

ИЗТЕГЛЕТЕ ДОКЛАДА