Заключителна среща на местните заинтересовани страни в Стара Загора (България) за 6-ия семестър на проекта INNOGROW

INNOGROW EU FLAG 1На 21-22 март 2019 г. (четвъртък и петък) в курорта Старозагорски минерални бани беше организирана шестата и последна среща на местните заинтересовани страни по гореспоменатия проект. Целта на проекта INNOGROW е да подобри условията за насърчаване на иновациите в МСП в селските райони с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност. Тематичната среща беше свързана с бъдещото прилагане на мерките в плана за действие, които ще подхранват иновациите в селските МСП в България и Европа.

Срещата започна с представяне на проекта и резултатите от досегашните дейности, последвани от дискусия за европейската среща на високо равнище, организирана в Словения. След това се проведе кръгла маса за два дни с местните заинтересовани страни, които ще участват в изпълнението на дейностите в плана за действие. На срещата присъстваха 10 местни заинтересовани страни, които формират експертната група на местните заинтересовани страни, които потвърдиха участието си в подготовката и изпълнението на всички политически препоръки в съвместния план за действие. Тази група включва представители на Фонда на фондовете, която е нова финансова структура, която управлява 4 оперативни програми и финансови инструменти за стартиращи предприятия и МСП, университети и научни институти, публични институции и бизнеса (търговско-промишлена палата, стартиращи фирми).

Основните теми за обсъждане бяха свързани с трансфера на технологии в България, подкрепата за МСП, които изнасят стоки и услуги, нови финансови инструменти и по-добър достъп до финансиране за стартиране на бизнес и МСП, както и подкрепящи мерки за стартиращи фирми.

IMG 6156

IMG 6154

IMG 6155