Екипът на АРИР-Стара Загора представи проект INNOGROW на среща по проект за лидери в селското стопанство по програма „Еразъм +”

 INNOGROW EU FLAGВенелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи развитието на дейностите и резултатите от проект INNOGROW, съфинансиран от програмата INTERREG Europe по време на среща по проект "Entreprerurial Leaders in Action", която се проведе в Стара Загора на 20.06.

Венелин Добрев представи проект INNOGROW, проблемите, които проектът цели да реши, текущото развитие на дейностите по проекта и споделиха някои добри практики, които биха подобрили конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия в селските райони. Той подчерта значението за земеделските производители за сътрудничество и затваряне на производствения цикъл. По думите му над 80% от иновациите идват от сътрудничество. Той даде като пример добри практики от Гърция и Италия, където хората са разбрали, че трябва да работят заедно, ако искат да оцелеят и да се развият.

Проектът INNOGROW има за цел да предостави регионална подкрепа за ангажиране на малките и средни предприятия в икономиката на селските райони в прилагането на иновациите. Обикновено малките и средните предприятия в селските райони изпитват големи затруднения да приемат и интегрират иновациите, за да повишат своята конкурентоспособност. Регионалните политики следва да разглеждат и съответно да подкрепят разпространението на новаторски решения и нови бизнес модели, които биха довели до повишаване на производителността и до предоставяне на достъп до нови пазари.

64573823 462118094352536 8890687490764046336 n

64578604 2700678116669620 1591161967282749440 n