АРИР-Стара Загора с одобрен план за действие за насърчаване на иновациите в МСП в рамките на проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe


INNOGROW EU FLAGСлед три години усилена работа като част от проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe, екипът на АРИР-Стара Загора представи и получи одобрение за „План за действие с мерки за стимулиране на вредряването на иновации в МСП". Планът за действие* беше валидиран от Министерството на икономиката и от Joint Secretariat (управляващият орган) на програма INTERREG Europe. Заложените в плана мерки са идентифицирани през последните 3 години от страна на екипа на АРИР-Стара Загора като добри практики, които могат да подобрят средата за развиване на иновативен бизнес у нас, като специален акцент на документ са селските райони в България.

Малките и средни предприятия (МСП) в селските райони са изправени пред предизвикателства при внедряването на иновации за повишаване на конкурентоспособността си. Регионалните политики трябва съответно да подкрепят разпространението на иновативни решения и нови бизнес модели, които ще доведат до увеличаване на производителността на МСП (с акцент върху МСП в селски райони) и ще улесни достъпа им до нови пазари.

Проектът INNOGROW (Регионални политики за иновации задвижващи конкурентноспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони) цели да осигури подкрепа на регионално ниво, за да се привлекат малките и средни предприятия от на селските райнои във внедряването на иновации. Обикновено малките и средни предприятия в селските райони срещат сериозни трудности в това да приемат и интегрират иновациите с цел да увеличат своята конкуретноспособност.

За да се постигне тази цел, проектът INNOGROW събира заедно девет партньорски организации от осем държави, с участието на управляващите органи и регионалните органи, влияещи на регионалните и националните политики (инструменти за развитие), за обмяна на полезен опит и добри практики и за да подобри техния капацитет в правенето и прилагането на политики, които насърчават приемането на технологични иновации и иновативни бизнес модели от малки и средни предприятия в селските райони, водещи до повишаване на тяхната конкурентноспособност.

Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 199а години от Община Стара Загора в партньорство с други общини и организации от региона. За този период АРИР-Стара Загора има успешно изпълнени над 75 проекта в полза на устойчивото регионално развитие.

От 2016-та година АРИР-Стара Загора е партньор по проект „INNOGROW - Регионални политики за иновации задвижващи конкурентоспособността и растежа на МСП от селските райони", съфинансиран по програма "INTERREG EUROPE". Водещ партньор е Регион Тесалия, Гърция. Останалите партньори са: Фондация за екология Ломбардия (Италия), регион Земгале (Латвия), университет на Нюкясъл (Великобритания), Агенция за регионално развитие на регион Пардубице (Чехия); Търговско-промишлена палата Молизе (Италия), Агенция за регионално развитие на Горенския регион (Словения), Център за подкрепа на бизнеса в Кранж (Словения), Неправителствена организация в частна полза „Паном Новум" за иновации в регион Западна Трансдунавия (Унгария).

Основната цел на проекта е да осигури подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в селските райони чрез внедряване на технологии и иновационни бизнес модели, като насърчи създаване и прилагане на релевантни политики на регионално ниво.

Малките и средни предприятия (МСП) в селските райони са изправени пред предизвикателства при внедряването на иновации за повишаване на конкурентоспособността си. Регионалните политики трябва съответно да подкрепят разпространението на иновативни решения и нови бизнес модели, които ще доведат до увеличаване на производителността на МСП (с акцент върху МСП в селски райони) и ще улесни достъпа им до нови пазари.

Проектът INNOGROW (Регионални политики за иновации задвижващи конкурентноспособността и растежа на малки и средни предприятия от селските райони) цели да осигури подкрепа на регионално ниво, за да се привлекат малките и средни предприятия от на селските райнои във внедряването на иновации. Обикновено малките и средни предприятия в селските райони срещат сериозни трудности в това да приемат и интегрират иновациите с цел да увеличат своята конкуретноспособност.

За да се постигне тази цел, проектът INNOGROW събира заедно девет партньорски организации от осем държави, с участието на управляващите органи и регионалните органи, влияещи на регионалните и националните политики (инструменти за развитие), за обмяна на полезен опит и добри практики и за да подобри техния капацитет в правенето и прилагането на политики, които насърчават приемането на технологични иновации и иновативни бизнес модели от малки и средни предприятия в селските райони, водещи до повишаване на тяхната конкурентноспособност.

Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора е неправителствена организация в обществена полза, създадена през 199а години от Община Стара Загора в партньорство с други общини и организации от региона. За този период АРИР-Стара Загора има успешно изпълнени над 75 проекта в полза на устойчивото регионално развитие.

От 2016-та година АРИР-Стара Загора е партньор по проект „INNOGROW - Регионални политики за иновации задвижващи конкурентоспособността и растежа на МСП от селските райони", съфинансиран по програма "INTERREG EUROPE". Водещ партньор е Регион Тесалия, Гърция. Останалите партньори са: Фондация за екология Ломбардия (Италия), регион Земгале (Латвия), университет на Нюкясъл (Великобритания), Агенция за регионално развитие на регион Пардубице (Чехия); Търговско-промишлена палата Молизе (Италия), Агенция за регионално развитие на Горенския регион (Словения), Център за подкрепа на бизнеса в Кранж (Словения), Неправителствена организация в частна полза „Паном Новум" за иновации в регион Западна Трансдунавия (Унгария).

Основната цел на проекта е да осигури подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия в селските райони чрез внедряване на технологии и иновационни бизнес модели, като насърчи създаване и прилагане на релевантни политики на регионално ниво. Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР)-Стара Загора представя в настоящия план за действие „Пакет от мерки за насърчаване на иновациите в МСП, с акцент върху МСП в селските райони".

Стъпвайки върху всички дейности, реалиирани през последните три години, екипът на АРИР-Стара Загора изготви този пакет от мерки, който цели да увеличи насърчването на иновации в МСП в България, с акцент върху МСП в селски райони.

Българска версия на плана за действие можете да намерите тук, а английска – тук.

* Съдържанието на този документ се базира на събран полезен опит и добри практики от Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора като партньор по проект INNOGROW, съфинансиран по програма INTERREG Europe. Направените предложения са идентифицирани като полезен опит от други страни – партньори по проекта и спрямо нуждите на МСП в България, с акцент върху МСП в селски райони