Финална работна среща на заинтересованите страни за шести семестър на проекта GPP4Grwoth се проведе в Стара Загора

new logo

Финална работна среща на местните заинтересовани страни по проект GPP4Growth, съфинансиран по програма INTERREG Europe се проведе в Стара Загора. Събитието се проведе на 19-ти септември (четвъртък) и бе организирано от Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР), които са партньор на проекта от България. Домакин на срещата беше Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

По време на срещата Венелин Добрев от екипа на АРИР-Стара Загора представи проекта GPP4Growth, проблемите, които се обръщат към проекта, целите за тяхното решаване и постигнатото досега. Беше представен и финален работен вариант на финалният документ, който следва да бъде създаден от проекта, а именно – пакет с мерки за по-ефективно прилагане на зелените обществени поърчки у нас.

Потенциалните препоръки за мерки са разделени в три различни категории въз основа на техния подход към публичната администрация и бизнеса:

  • Препоръки за мерки, които ще адресират необходимостта от повече информация относно зелените обществени поръчки както за публичната администрация, така и за бизнеса.
  • Препоръки за мерки, които ще бъдат със стимулиращ характер за администрацията.
  • Препоръки за мерки, които разглеждат въпроса с административния капацитет както в бизнес, така и в обществената администрация, който засяга участието в зелени обществени поръчки.

Всички мерки са развити идеи, които следва да бъдат допълнително дискутирани с релевантни експерти от публичния, неправителствения и частния сектор и проложени на практика от отговорните за това институции. Конкретна интересна добра практика, която беше обсъдена е възможността за спестяванията направени от даден възложител чрез възлагане на зелени обществени поръчки да бъдат оставяни в бюджета на дадената институция и изпозлвани по направление за други зелени решения. Представителите на „Зелени Балкани” предоставиха разработена методология като препоръка по отношение на премахването на застрашени видове от многофамилни сгради, които предстои да бъдат санирани, която също намери своето място във финалната версия на пакета с мерки за по-ефективно прилагане на зелените обществени поръчки в България.

Проектът “GPP4Growth” (Зелени oбществени поръчки за регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите) цели да популяризира устойчиво развитие базирано на еко-иновации, кръгова икономика и обществени услуги, ефективно използващи ресурсите. Резултати от прочувания показват, че Европейската комисия потвърждава, че зелените обществени поръчки са идеален инструмент за постигане на тази цел, тъй като позволява обединяването на зелени критерии като цикъл за оценка на разходите в процесите на производство и потребление на публичния сектор. Идеята на проекта GPP4Growth е развита с цел справяне с тези предизвикателства чрез международно сътрудничество, обмяна и оценка на добри практики на региони, за да повлияе на политики, както на регионално, така и национално ниво за подобряване на ефективното използване на ресурсите в регионалните икономики.

IMG 6325