Среща за обмяна на опит в областта на ЗеОП: - Антверпен, Белгия - 27-28 март 2019

new logo

На 27 и 28 март 2019 г. провинция Антверпен (партньор на проекта за GPP4Growth) беше домакин на събитие, на което успешните процеси и резултати от „Зелени обществени поръчки“ (GPP) бяха споделени с гостуващи представители от партньорските организации GPP4Growth. Този документ очертава основните знания от всеки от случаите, представени по време на посещението. Очертани са и заключенията от семинар, проведен по време на посещението и фокусиран върху общите възприети бариери пред GPP. Дискусиите по време на този семинар бяха фокусирани върху опита на организациите, които вече използват GPP, и разкриха няколко начина за преодоляване на въпросните бариери.

Целият бюлетин можете да намерите тук.