Прилагане на зелени обществени поръчки (ЗеОП) и процедури за мониторинг на заложените зелени критерии

new logo

Този бюлетин се основава на доклад, изготвен и разпространен до заинтересованите страни преди международната работна среща, която се проведе от 11 до 13 юни 2019 г. в Йелгава, Латвия.

Събитието в Йелгава беше организирано, за да даде възможност на партньорите на GPP4Growth да споделят своя опит от практическото прилагане на ЗеОП, като се съсредоточиха особено върху аспектите на проверката и мониторинга на заложените зелени критерии. Въпросният доклад послужи като основен документ за допълване и информиране на дискусиите по време на събитието в Йелгава. Докладът анализира примери от реалниата практика на ЗеОП и предложи препоръки и насоки за тяхното по-добро прилагане. Някои от основните теми, разгледани в доклада, са обобщени и тук. Описани са и 16-те препоръки, свързани със ЗеОП, разработени в доклада. Тези препоръки ще бъдат полезни за публичните органи, които желаят да разработят свои собствени политики и процедури за възлагане на ЗеОП.

Целият бюлетин можете да изтеглите от тук.