Пета среща на заинтересованите страни в Стара Загора (България) за пети семестър на проекта GPP4Grwoth

get tget t

Срещата се проведе на 7-ми юни (петък) в заседателната зала на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора. На срещата присъстваха представители на Изпълнителната агенция по околна среда, Търговско-промишлена палата Стара Загора, „Зелени Балкани" и Българска асоциация по рециклиране.

По време на срещата Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи презентация на проекта GPP4Growth, проблемите, които се обръщат към проекта, целите за тяхното решаване и постигнатото досега. Екипът на АРИР-Стара Загора отговори на всички въпроси, които бяха зададени по време на срещата.

Потенциалните препоръки за мерки бяха разделени в три различни категории въз основа на техния подход към публичната администрация и бизнеса:

• Препоръки за мерки, които ще адресират необходимостта от повече информация относно зелените обществени поръчки както за публичната администрация, така и за бизнеса.

• Препоръки за мерки, които ще бъдат със стимулиращ характер за администрацията.

• Препоръки за мерки, които разглеждат въпроса с административния капацитет както в бизнес, така и в обществената администрация, който засяга участието в зелени обществени поръчки.

Всички мерки са все още в концептуални идеи, които следва да бъдат дискутирани с релевантни експерти от публичния, неправителствения и частния сектор. Конкретна интересна добра практика, която беше обсъдена е възможността за спестяванията направени от даден възложител чрез възлагане на зелени обществени поръчки да бъдат оставяни в бюджета на дадената институция и изпозлвани по направление за други зелени решения. Представителите на „Зелени Балкани" предоставиха разработена методология като препоръка по отношение на премахването на застрашени видове от многофамилни сгради, които предстои да бъдат санирани.

Всяка тема ще бъде обсъдена със съответната група заинтересовани страни и ще бъде разгледана в отделни дискусии. Предстои всички мерки да бъдат систематизирани в предложения, които да доведат до по-екфективно прилагане на зелените обществени поръчки.

Всички заинтересовани страни потвърдиха готовността си да присъстват на предстоящата финална международна работна среща.

IMG 6255

IMG 6252