Методология за изчисляване на жизнения цикъл на продукта

new logo

Този документ е изготвен на база на ръководство, съставено от Университета в Патра като водещ партньор по проекта. Това ръководство е създадено като инструмент за партньорите по проекта и други европейски публични органи, които да им помогнат да прилагат техники за жизнен цикъл (LCC) в своите процедури за ЗеОП. Това резюме обяснява на читателите какво е LCC. След това насочва читателите към различни инструменти, които могат да бъдат използвани за прилагане на LCC при закупуването на определени категории продукти, които са общи за нуждите на много публични възложители.

Целият бюлетин можете да намерите тук.