Информационен бюлетин №5 GPP4Growth

get tget t

Скъпи читателю,

Ти си на страниците на петия информационен бюлетин за проект GPP4Growth!

GPP4Growth е европейски проект финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който има за цел да предостави възможност на местните власти за прилагане на политики за ефективност на ресурсите, които насърчават екологичните иновации и зеления растеж чрез екологични обществени поръчки.

през последните няколко месеца партньорите по проекта значително напреднаха с изпълнението на проекта, като се фокусираха върху дейности за насърчаване на обмена на опит между регионите и организиране на срещи на национално ниво с ключови заинтересовани страни, които проявиха голям интерес към проекта и неговите цели.

На следващите страници ще намерите информация за най-новите разработки и предстоящите дейности на GPP4Growth

Екипът на проект GPP4Growth

ИЗТЕГЛИ Информационен бюлетин №5 / ЮНИ 2019