Идентифицирана добра практика от АРИР-Стара Загора бе одобрена в платформа за добри практики на ниво ЕС

get tget t

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора получи признание за своята работа. Екипът на Агенцията идентифицира добра практика от България в рамките на проект GPP4Growth, която беше одобрена и публикувана на уеб сайта на проекта в платформата INTERREG Europe. Така полезният опит от България може да бъде добър пример за други организации от цяла Европа.

Добрата практика, която АРИР-Стара Загора идентифицира е спирането на обмяна на хартиени документи в българската администрация. Българската администрация преустанови хартиения обмен на документи от 1 ноември 2018 г., съобщи пресслужбата на кабинета. Повече от 700 централни, областни и общински структури преминаха към изцяло електронен документооборот помежду си.

На годишна база се очаква да бъдат спестявани повече от 100 тона хартия, значително да намалеят разходите за закупуването й, както и за печатни консумативи, куриерски услуги и др.

Към края на октомври миналата година 719 бяха реалните участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС), чрез която се осъществява електронният документооборот. Това е първата приложена на национално равнище всеобхватна мярка за премахване на хартиената администрация, както и една от основните за намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации.

Електронният обмен на документи е сигурен и се извършва в контролирана среда, а документите са гарантирани с електронен подпис. Това позволява да бъде проследено точното време на изпращане, получаване и регистриране на документа. По този начин се повишава контролът върху институциите както от страна на потребителите, така и между самите администрации.

Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР) е партньор по проект „GPP4Growth – Зелени обществени поръчки за регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите", финансиран по програма "INTERREG EUROPE". Водещ партньор е Университетът в Патра, Гърция. Проектът включва и девет партньора от девет страни-членки на ЕС (Гърция, Италия, Полша, Белгия, Испания, Латвия, България, Ирландия и Малта).

Основната цел на проекта GPP4Growth е да подобри капацитета на местните власти и институциите за внедряването на политики, които водят до ефективно използване на ресурсите и популяризират еко-иновациите и „зеления" растеж чрез ефективното прилагане на зелени обществени поръчки. Проектът цели да бъдат увеличени със 7% броят на компаниите в регионите от партньорския консорциум, които вземат под внимание екосъобразните фактори и правят разходи в тази насока при производството на стоки, извършването на доставки и предоставянето на услуги.