Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора изнесе презентация за проект GPP4Growth на Primer Demo Day на Cleantech Bulgaria

get tget t

 

На 6-ти декември, Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора участва с презентация за проект GPP4Growth на Primer Demo Day на Cleantech Bulgaria в София като част от проектните дейности по проект GPP4Growth, съфинансиран от програма INTERREG Europe. Самото събитие беше презентационен ден на startup проекти със зелен и устойчив характер, което се организира от Cleantech Bulgariа. То се проведе в рамките на един ден в офиса на организацията в София Тех Парк.

Екипът на АРИР-Стара Загора получи покана да присъства на събитието и да даде тематична презентация за своя проект, която беше част от дневния ред на конференцията. Мениджърът на "Cleantech Bulgaria" направи презентация за INNO Energy и възможностите за финансиране на екологични и устойчиви стартиращи проекти.

Като представител на партньорския консорциум на проекта GPP4Growth, Венелин Добрев участва в събитието с презентация на тема "Зелените обществени поръчки в ЕС - пазарна възможност за екологични и устойчиви решения". По време на презентацията Венелин подчерта, че в много случаи със зелени обществени поръчки няма достатъчно интерес от страна на бизнеса, а публичните институции трябва да занижат или премахнат зелените критерии от обществените поръчки, за да имат каквито и да било оферти от бизнеса. Той обърна внимание и на факта, че малките публични купувачи, като малките общини, имат добра воля да приложат по-устойчиви решения, но нямат достатъчно покупателна способност да влияят на пазара.

След представянето се проведе дискусия, която се фокусира върху възможностите на публичните купувачи и стартиращи фирми да получат повече информация за възможностите за сътрудничество по отношение на прилагането на екологично устойчиви решения чрез обществени поръчки.

DSC03742

DSC03745

DSC03749