Международна работна среща организирана от АРИР-Стара Загора бе посочена като добра практика в рамките на ЕС

GPP4Growth EU FLAG 2Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора получи признание за своята работа. Международна работна среща, която генерира нулев отпадък като събитие беше публикувана като добра практика в платформата на програмата INTERREG Europe, която цели обмяна на полезен опит в рамките на ЕС.

В третия семестър на проекта GPP4Growth, съфинансиран по програма INTERREG Europe, като част от дейностите по проекта, AРИР-Стара Загора бе домакин на международна тематична работна среща по за прилагането на екологични критерии в зелените обществени поръчки в Стара Загора. Събитието продължи 2 дни (16-17 май 2018 г.) и всички партньори на GPP4Growth взеха участие с членове на техните заинтересовани групи и външни експерти. На 16 май, в допълнение към партньорите и техните заинтересовани страни, АРИР-Стара Загора покани местни заинтересовани страни от Министерството на туризма, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, Изпълнителната агенция по околна среда, Националната агенция по горите и управляващия орган на една от оперативните програми в България, която е част от Министерството на икономиката.

Пета среща на заинтересованите страни в Стара Загора (България) за пети семестър на проекта GPP4Grwoth

get tget t

Срещата се проведе на 7-ми юни (петък) в заседателната зала на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) - Стара Загора. На срещата присъстваха представители на Изпълнителната агенция по околна среда, Търговско-промишлена палата Стара Загора, „Зелени Балкани" и Българска асоциация по рециклиране.

По време на срещата Венелин Добрев от АРИР-Стара Загора представи презентация на проекта GPP4Growth, проблемите, които се обръщат към проекта, целите за тяхното решаване и постигнатото досега. Екипът на АРИР-Стара Загора отговори на всички въпроси, които бяха зададени по време на срещата.

Идентифицирана добра практика от АРИР-Стара Загора бе одобрена в платформа за добри практики на ниво ЕС

get tget t

Екипът на Агенция за регионално икономическо развитие (АРИР) – Стара Загора получи признание за своята работа. Екипът на Агенцията идентифицира добра практика от България в рамките на проект GPP4Growth, която беше одобрена и публикувана на уеб сайта на проекта в платформата INTERREG Europe. Така полезният опит от България може да бъде добър пример за други организации от цяла Европа.

Добрата практика, която АРИР-Стара Загора идентифицира е спирането на обмяна на хартиени документи в българската администрация. Българската администрация преустанови хартиения обмен на документи от 1 ноември 2018 г., съобщи пресслужбата на кабинета. Повече от 700 централни, областни и общински структури преминаха към изцяло електронен документооборот помежду си.

Информационен бюлетин №5 GPP4Growth

get tget t

Скъпи читателю,

Ти си на страниците на петия информационен бюлетин за проект GPP4Growth!

GPP4Growth е европейски проект финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА, който има за цел да предостави възможност на местните власти за прилагане на политики за ефективност на ресурсите, които насърчават екологичните иновации и зеления растеж чрез екологични обществени поръчки.

Финална работна среща на заинтересованите страни за шести семестър на проекта GPP4Grwoth се проведе в Стара Загора

new logo

Финална работна среща на местните заинтересовани страни по проект GPP4Growth, съфинансиран по програма INTERREG Europe се проведе в Стара Загора. Събитието се проведе на 19-ти септември (четвъртък) и бе организирано от Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора (АРИР), които са партньор на проекта от България. Домакин на срещата беше Търговско-промишлена палата – Стара Загора.

По време на срещата Венелин Добрев от екипа на АРИР-Стара Загора представи проекта GPP4Growth, проблемите, които се обръщат към проекта, целите за тяхното решаване и постигнатото досега. Беше представен и финален работен вариант на финалният документ, който следва да бъде създаден от проекта, а именно – пакет с мерки за по-ефективно прилагане на зелените обществени поърчки у нас.

Потенциалните препоръки за мерки са разделени в три различни категории въз основа на техния подход към публичната администрация и бизнеса:

  • Препоръки за мерки, които ще адресират необходимостта от повече информация относно зелените обществени поръчки както за публичната администрация, така и за бизнеса.
  • Препоръки за мерки, които ще бъдат със стимулиращ характер за администрацията.
  • Препоръки за мерки, които разглеждат въпроса с административния капацитет както в бизнес, така и в обществената администрация, който засяга участието в зелени обществени поръчки.

Всички мерки са развити идеи, които следва да бъдат допълнително дискутирани с релевантни експерти от публичния, неправителствения и частния сектор и проложени на практика от отговорните за това институции. Конкретна интересна добра практика, която беше обсъдена е възможността за спестяванията направени от даден възложител чрез възлагане на зелени обществени поръчки да бъдат оставяни в бюджета на дадената институция и изпозлвани по направление за други зелени решения. Представителите на „Зелени Балкани” предоставиха разработена методология като препоръка по отношение на премахването на застрашени видове от многофамилни сгради, които предстои да бъдат санирани, която също намери своето място във финалната версия на пакета с мерки за по-ефективно прилагане на зелените обществени поръчки в България.

Проектът “GPP4Growth” (Зелени oбществени поръчки за регионален растеж чрез ефективно използване на ресурсите) цели да популяризира устойчиво развитие базирано на еко-иновации, кръгова икономика и обществени услуги, ефективно използващи ресурсите. Резултати от прочувания показват, че Европейската комисия потвърждава, че зелените обществени поръчки са идеален инструмент за постигане на тази цел, тъй като позволява обединяването на зелени критерии като цикъл за оценка на разходите в процесите на производство и потребление на публичния сектор. Идеята на проекта GPP4Growth е развита с цел справяне с тези предизвикателства чрез международно сътрудничество, обмяна и оценка на добри практики на региони, за да повлияе на политики, както на регионално, така и национално ниво за подобряване на ефективното използване на ресурсите в регионалните икономики.

IMG 6325

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search