GPP4Growth семинар в Милано

GPP4Growth A5 workshop

В разгара на лятото, екипът на АРИР - Стара Загора посети Милано, за да се включи в уъркшоп, посветен на спешните публични възлагания в рамките на проект GPP4Growth. 

20220707 173455

Организиран от Регион Ломбардия, Италия, семинарът анализира как партньорите са се справили с пандемичната ситуация по време на ковид-19, обменяйки опит и добри практики. Основна цел на събитието бе да се постигне промяна на настоящите правила за обществени поръчки, включително управление на риска в публичните политики, за да се вземат предвид потенциални периоди на криза.

20220708 100438

Благодарим на организаторите за информативния семинар, който сложи край на допълнителните дейности по проект GPP4Growth в рамките на петата покана по програма Interreg Europe, посветена на въздействието на ковид-19. 

 

Бюлетин №2 по GPP4Growth (5th call)

Вторият и последен бюлетин по проект GPP4Growth в рамките на допълнителната година дейности, свързани с ковид-19 пандемията, е вече достъпен. Намерете го ТУК

2022 08 4 GPP4GROWTH 2nd Newsletter bg 00001

 

Бюлетин №1 по GPP4Growth (5th call)

 

Първият бюлетин по проект GPP4Growth в рамките на допълнителната година дейности, свързани с ковид-19 пандемията, е вече достъпен. Намерете го ТУК.

 10_2022_03_28_GPP4GROWTH_1st_Newsletter_UPAT_template_for_translationsbg_00001.jpg

2-ра партньорска срещапо проект GPP4Growth, 5th call

Втората среща по проекта се проведе успешно на 7 юни 2022 г. На срещата присъстваха всички партньори,аст от проекта. На срещата бяха обсъдени постиженията на консорциума до сега (Дейности A1, A2 и A3.1) . Водещият партньор предостави и графика на предвидените дейности за втория и последния семестър на проекта. (Дейности A3.2, A4 и A5). 

 

 

 

Заключителен семинар по проект GPP4Growth

1622544817251

Тъй като GPP4Growth е в своята финална фаза, екипът на АРИР – Стара Загора Ви кани да участвате в заключителния семинар по проекта. Събитието има за цел да представи постигнатите в рамките на проекта резултати – напредъка в изпълнението на изготвените в рамките на проекта Планове за действие и настъпилите промени и подобрения в прилаганите политики в сферата, настъпили в резулат от изпълнението на проекта. Съобразно епидемичната обстановка, събитието ще се проведе онлайн на 28.06.2021 г.

Регистрацията за събитието вече е отворена и досъпна за заинтересованите страни на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6am_ut2JII7amRnpaLfVHZZ93QBDkebGPx5ywR5vNOMr5gw/viewform?fbclid=IwAR05rtIUgog1_pa2wczFOLvhe--22-W3-B0L1rSOOejW59dPVXbq7-2adRo

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search