Previous Next

6-та среща на работната група по проекти DeСarb, финансиран от програма Интеррег Европа и TRACER, финансиран Нorizon2020.

website

На 11/02/2021 (четвъртък) от 10:00 до 14:30 часа, в зала "Зеленика" в комплекс Зеленият хълм, екипът на АРИР - Стара Загора заедно с Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) бяха домакини на 6-та среща на работната група по проекти DeСarb, финансиран от програма Интеррег Европа и TRACER, изпълняван от ЧИЕЦ и финансиран по програма Нorizon2020.

Срещата се проведе с голям присъствен интерес в хибриден вариант - онлайн и на живо. Участниците бяха над 50.

Фокусът на тази среща беше поставен вътху стартиралата подготовка на Териториалните планове за справедлив преход в България - Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Беше представен опита на други региони в ЕС, които преминават през същите процеси, за да бъде представен опит, научени уроци и добри практики, които да бъдат приложени в региона ни. 

Териториалните планове за справедлив преход  са документи, които за първи път се изготвят в ЕС, като цяло, и целта им е да осигурят плавен преход на силно зависимите от изкопаеми горива регионални икономики към ниско-въглеродни индустрии/услугу/производства.

За област Стара Загора изготяването на Териториален план за справедлив преход е ключов момент, от който в много голяма степен зависи развитието на региона: работни места, инвестиции, стандарт и качество на живот.  Усилията на екипа на АРИР-Стара Загора са насочени към осигуряване на информация и опит от други региони, организации и институции, които да бъдат максимално използвани на регионално ниво.

Бихме искали да изкажем специални благодарности на нашите панелисти Ангел Николаев, д-р Lefteris Topaloglou, NikoNatek, Brieuc Posnic, Десислава Кралева, Sebastian Hyzyk, доц. Нели Грозева, Karel Tichý, Tomas Burdych, проф. Христо Василев и Юлиан Попов, както и на участниците в срещата за техния принос в дискусията и търсенето на работещи решения при изготяването на Териториален план за справедлив преход.

Програма на събитието.

Презентации, достъпни на английски език:

1. Territorial Just Transition Plan in the Czech Republic - Tomas Burdych, Usti Region 

2. Financing Just Transition Project - Sebastian Hyzyk, EIB

3. European green Deal And Just Transition - Brieuc Posnic - DG Energy

4. Good practices TRACER - Angel Nikolaev 

 Презентации, достъпни на български език:

1. Европейският консултантски център поинвестиционни въпроси в помощ на регионите впреход - Десислава Кралева, ЕИБ

2. Добри практики от проект TRACER - Ангел Николаев

3. Идеен проект за справедлив преход в ЕКМИ Възможности и области за участие на ТУ София - Проф. Хр. Василев, Проф. Г. Тодоров

4. Промяна на програмен инструмент в рамките на проект ДеКарб Югозападна Олтения, Румъния - Михаела Динева

5. Европейската Зелена сделка и справедливия преход - Брюк Позник, Дирекция Енергетика, ЕК

6. Финансиране на проекти за Справедлив преход - Себастиан Хизик, ЕИБ

7. Териториален план за справедлив преход Чехия - Томас Бурдич, Чехия

8. Териториални планове за справедлив преход, Влиянието на енергийния преход на Словенско-салески въглищен регион - Нико Натек