Previous Next

На 28 септември 2020 се проведе "НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

ARIR25
David
BSERC
 
На 28 септември 2020 г. Агенция за регионално икономическо развитие в Стара Загора (проект DeCarb, финансиран по програма Интеррег Европа) в сътрудничество с Черноморския център за енергийни изследвания (проект TRACER, финансиран по програма Хоризонт 2020) и Давид Холдинг Инк. (Проект GreenDC, финансиран по програма Хоризонт 2020) организираха “НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.
 
Събитието бе разделено на 4 панела, всеки посветен на различна тема, свързана с прехода към нисковъглеродна икономика. 
 
1. Икономически алтернативи след постепенно премахване на интензивните въглища в партньорските региони
2. Очаквано социално-икономическо въздействие от поетапното прекратяване на дейностите, задвижвани с въглища
3. Необходимост от възстановяване на земята, след въгледобив и възможно приложение на земите, след прекратяване на въгледобив.
4. „Нов енергиен микс“
 
Сред панелистите имахме удоволствието да посрещнем в Стара Загора Европейски и национални експерти, представители на национални и международни организации, научната сфера,  и бизнеса. 
 
С цел да достигнем до по-широка аудитория, събитието бе излъчвано във Фейсбук страницата на АРИР Стара Загора - Зелена сделка - https://www.facebook.com/arirstarazagoragreendeal. Записите от дискuсиите са достъпни за гледане и споделяне.
 
За чуждестранните партньори и експерти, които също имаха интерес онлайн да проследят панелните дискусии, АРИР - Стара Загора осигури превод на английски език и излъчване през платформата Google Meet. 
 
На събитието присъстваха повече от 60 участника.
 
Презентации от международните експерти:
 
 
 
 
Програма можете да намерите ТУК.
 
Медиен партньор на събитието бяха колегите от Ютилитис медия.