АРИР-СТАРА ЗАГОРА БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ТЕМАТА НИСКО-ВЪГЛЕРОДНАТА ИКОНОМИКА

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора, в сътрудничество с Интер-регионална платформа за обучение по европейски политики, инициираха провеждането на партньорска среща по темата „Подкрепа за развитието на лигнитен регион Стара Загора чрез разнообразяване на икономическия профил и намаляване на екологичния отпечатък от производството на електроенергия”. Срещата се състоя в периода 26-27.02.2020 г. в Стара Загора и в нея взеха участие утвърдени европейски експерти в областта на ниско-въглеродната икономика от Гърция, Дания, Нидерландия и Чехия:

  • Дионисиос Янакопулос (Dionysios Giannakopoulos), Старши научен сътрудник в Центъра за изследвания и технологии Елада / Институт за химически процеси и енергийни ресурси (CERTH / CPERI), Западна Македония / Гърция;
  • Яна Недрова (Jana Nedrdová), Ръководител на отдел, Областна администрация на регион Усти, Чехия;
  • Карел Тихи (Karel Tichý), Заместник-мениджър на RE: START Стратегия, Министерство на регионалното развитие, Чехия;
  • Магда Ковалска (Magda Kowalska), Инженер по механика и енергетика, PlanEnergi, Дания;
  • Зои Капетаки (Zoe Kapetaki), Ръководител на проекта, Генерална Дирекция Съвместен научно-изследователски център, Европейска комисия, Петен, Нидерландия.

В двудневния семинар активна роля имаха и заинтересовани страни по темата от региона – представители на частния бизнес в сферата на производството на енергия, на местната и регионалната власт, на академичните и научните среди в областта, еколози и др.

Темитичните експерти на Платформата за изучаване на политики, специализирани в темата на ниско-въглеродната икономика, също допринесоха значително за реализирането, ефективността и достъпността на отганизираната среща със своята задълбочена информираност, експертиза и опитност.

Партньорската среща имаше за основна цел провокиране на задълбочен диалог между експертите и заинтересованите страни, в който да се анализира текущата ситуация в региона и да се обсъдят възможностите за действие за в бъдеще в контекста на Европейските регулации по темата. Гостуващите партньори споделиха своите задълбочени знания и ценен опит от своите региони за основните политики, прилагани в процеса на преход, описвайки добри практики от Европа. По време на срещата бяха засегнати няколко основни политически предизвикателства:

  • Социално-икономическа диверсификация:

-  развиване на производство извън сектора на електроенергия;

-  в енергийния сектор в областта на възобновяемите енергии;

  • Технологични решения за чисто производство на енергия;
  • Възможности за финансиране на всичко гореизброено.

Експертите предложиха своята визия за преодоляването на тези трудности, с които регионът предстои да се сблъска, подкрепяйки тезата си с данни и опит от практиката си. В края на срещата международните експерти изготвиха набор от препоръки с участието на регионалните власти в приемащия регион и заинтересовани страни. Те ще служат за основа за последващ дебат по темата на ниско-въглеродна икономика както на регионално, така и на национално ниво.

АРИР – Стара Загора благодари на експертите за тяхната готовност да споделят знанията и опита си, на всички заинтересовани страни, които активно участваха в дискусията, както и на Интер-регионална платформа за обучение по европейски политики за съдействието при организацията на тази така полезна среща!

Материалите, коментирани по време на срещата, са достъпни на английски език и може да намерите тук:

Socio-economic Diversification

Cleaning Power Production

Financing the Transition

Clean Energy Technologies in Coal Regions  с водещ автор Зои Капетаки.