"НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

 ARIR25DavidBSERC
 
 
 
1. Икономически алтернативи след постепенно премахване на интензивните въглища в партньорските региони
2. Очаквано социално-икономическо въздействие от поетапното прекратяване на дейностите, задвижвани с въглища
3. Необходимост от възстановяване на земята, след въгледобив и възможно приложение на земите, след прекратяване на въгледобив.
4. „Нов енергиен микс“
 
Сред панелистите са представители на национални и международни организации, научната сфера,  и бизнеса.
 
Процесът на нисковъглероден преход, ако бъде умело управляван, може да доведе до напредък и развитие, спестявайки ресурсите на Планетата - наследството за бъдещите човешки поколения.
 
Събитието ще се излъчва във Фейсбук страницата на АРИР Стара Загора - Зелена сделка - https://www.facebook.com/arirstarazagoragreendeal 
 
Програма можете да намерите ТУК.
 
Медиен партньор на събитието сa колегите от Ютилитис медия. Ютилитис