Трети бюлетин по проект DeCarb

В третия бюлетин по проект DeCarb четете:

- Актуални събития в рамките на проект DeCarb;

- Въглищни региони в преход - пето и шесто заседание на работната група;

- Олборг като национален"зелен" център на Дания;

- Събитие Агора 2019;

- Учебно посещение в Лужиция.

For the English version of the 3rd newsletter of DeCarb please click here

2019 11 15 DeCarb Newsletter3v3BG 0001