Стара Загора бе домакин на Четвъртия форум на кметовете, ангажирани със справедливия енергиен преход

new energy mix conference BG NoSaveTheDate

Десетки градоначалници дискутираха относно необходимостта от справедлив енергиен преход

Кметове от 5 страни от Централна и Източна Европа взеха участие във Форума на кметовете, посветен на справедливия енергиен преход. Конференцията под надслов „Нов енергиен микс: диалог за социална политика“ се проведе в хибриден формат, съобразно всички въведени противоепидемични мерки. Официален домакин на срещата беше град Стара Загора, но заради наложените ограничения много от гостите участваха в нея виртуално. От българска страна тази година се включиха кметовете и експерти от петте въглищни общини у нас. 

viber image 2021 10 24 12 07 52 920

Форумът е резултат от съвместната работа между Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, WWF Bulgaria и Български черноморски изследователски център. В рамките на трите изпълнявани проекти DeCarb, EUKI и TRACER се споделя общата цел за споделена визия за въглищните региони на ЕС в преход за по-нататъшното им устойчиво развитие, базирано на чисти технологии и индустрии.

В първия ден от събитието символично беше предадено водачеството на Форума на кметовете от Мариуш Волош – Кмет на град Битом, Полша на Йордан Николов – Зам. кмет на Стара Загора.

viber image 2021 10 24 12 08 15 306

В тематичния панел за Териториалните планове за справедлив преход се обсъдиха плановете на българските въгледобивни региони: Стара Загора, Перник и Кюстендил, както и инструмента за оценка на потенциалното им въздействие с участието на представители от Прайс-Уотърхаус-Купърс и представители на WWF Bulgaria.

Панелът, посветен на социалния аспект на справедливия преход, представи гледните точки Илияна Цанова, Заместник генерален директор, Генерална дирекция „Бюджет“ в Европейска комисия, Атанаска Николова, Икономически и социален съвет на Република България, както и на представители на местни и национални младежки организации.viber image 2021 10 24 12 22 04 743

В сесията Научни изследвания и иновации се включиха представители на академичните среди и бизнеса в лицето на проф. Дария Владикова, Българска асоциация за съхранение на водород, горивни клетки и енергия; Институт за устойчив преход и развитие/Тракийски университет, д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор - АРИР - Стара Загора, като Управляващ координатор на Европейския цифров информационен хъб Загоре, проф. Живка Овчарова, Изследователски институт по информатика в Карлсруе и доц. Евгени Евгениев, Първи секретар в сектор „Наука“ в постоянното представителство на България в ЕС. Целта на този панел бе да се обсъдят различните гледни точки за това как политиките/проектите в областта на научните изследвания и иновациите могат да подпомогнат регионалната икономика през следващите години на реализиране на справедлив енергиен преход и периодът след това.

Финалният панел за първия ден на форума, Новият енергиен микс, представи визията на Юлиян Попов, Политически съветник, Европейска климатична фондация, доц. д-р Косьо Стойчев, Ръководител катедра „Регионална и политическа география“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Костадин Сирлещов, управляващ партньор CMS София и ръководител на EPC в ЦИЕ в CMS, България и председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия, Никола Газдов, председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия и Ивелин Панчов, член на Европейския цифров информационен хъб Загоре.

Основен извод, който бе направен след първия ден от събитието, беше, че необходимостта от индикативна дата и план за трансформация на въглищните мощности е все по-осезаема на местно, регионално и национално ниво. Форумът се очертава като важна възможност за развитие както за общностите, традиционно разчитащи на изкопаемите горива, така и за всеки, свързан със справедливия преход.

Форумът завърши с посещение на място на участниците в рудниците на Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2. 

viber image 2021 10 24 12 07 52 680

Повече за лекторите, програмата и сесиите може да намерите тук