Бюлетин 2 м. май 2019 DeCarb

DeCarb         EU FLAG CMYK

В бюлетина ще прочетете: 

Партньорска среща в Испания
Срещи на заинтересовани страни
Добри практики
DeCarb в Румъния
Конференция за чиста енергия и енергийни инвестиции
Зелени инвестиции в регион Лудж
Предстоящи събития
Партньорска среща в Испания Срещи на заинтересовани страни Добри практикиDeCarb в РумънияКонференция за чиста енергия и енергийни инвестиции Зелени инвестиции в регион ЛуджПредстоящи събитияПроучвания и анализи

Относно проект DeCarb

Рамката на ЕС за климата и енергетиката за 2030 г. определя три основни цели за 2030 г .: най-малко 40% намаляване на емисиите на парникови газове (от нивата от 1990 г.); най-малко 27% дял за възобновяема енергия и поне 27% подобряване на енергийната ефективност. Въгледобивният сектор на ЕС осигурява работни места на около 240 000 души. DeCarb поставя за цел да се справи с предизвикателството за свързване на прехода към чиста енергия с растеж и създаване на работни места в региони на ЕС с интензивен въгледобив.