Д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР - Стара Загора представи проект DeCarb по време на кръглата маса „Региони и структурни промени в светлината на справедливите стратегии за преход и декарбонизация“

Screenshot 10На 11 юни 2021 г.  д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на АРИР - Стара Загора представи проект DeCarb по време на кръглата маса „Региони и структурни промени в светлината на справедливите стратегии за преход и декарбонизация“, организирана от програма ESPON. Събитието бе домакина на експерти, които споделиха опит и практики по пътя на декарбонизацията и справедливия преход, които ще бъдат адаптирани в плана за справедлив преход на Стара Загора. Специален фокус бе насочен към индустриалната зона Загоре, която е една от основните инициативи на местната власт за привличане на нови инвестиции в региона и Европейският цифров иновационен хъб Загоре като доставчик на дигитализация и иновации за бизнеса и публичните институции.

Благодарим на Михаела Динева за работа й като координатор на проекта, на целия екип на АРИР - Стара Загора, водещата организация на проект DeCarb, на всички партньори за силно партньорство, както и на Interreg Europe JS за подкрепата им!

Презенатциите от събитието са достъпни на английски език ТУК 

Шести бюлетин по проект DeCarb, финансиран по програма Interreg Europe

Шести бюлетин по проект DeCarb, финансиран по програма Interreg Europe е вече достъпен на български език ТУК

DeCarb 6Sem Newsletter

Previous Next

На 28 септември 2020 се проведе "НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

ARIR25
David
BSERC
 
На 28 септември 2020 г. Агенция за регионално икономическо развитие в Стара Загора (проект DeCarb, финансиран по програма Интеррег Европа) в сътрудничество с Черноморския център за енергийни изследвания (проект TRACER, финансиран по програма Хоризонт 2020) и Давид Холдинг Инк. (Проект GreenDC, финансиран по програма Хоризонт 2020) организираха “НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.
Previous Next

6-та среща на работната група по проекти DeСarb, финансиран от програма Интеррег Европа и TRACER, финансиран Нorizon2020.

website

На 11/02/2021 (четвъртък) от 10:00 до 14:30 часа, в зала "Зеленика" в комплекс Зеленият хълм, екипът на АРИР - Стара Загора заедно с Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) бяха домакини на 6-та среща на работната група по проекти DeСarb, финансиран от програма Интеррег Европа и TRACER, изпълняван от ЧИЕЦ и финансиран по програма Нorizon2020.

Срещата се проведе с голям присъствен интерес в хибриден вариант - онлайн и на живо. Участниците бяха над 50.

Фокусът на тази среща беше поставен вътху стартиралата подготовка на Териториалните планове за справедлив преход в България - Стара Загора, Перник и Кюстендил.

Беше представен опита на други региони в ЕС, които преминават през същите процеси, за да бъде представен опит, научени уроци и добри практики, които да бъдат приложени в региона ни. 

Териториалните планове за справедлив преход  са документи, които за първи път се изготвят в ЕС, като цяло, и целта им е да осигурят плавен преход на силно зависимите от изкопаеми горива регионални икономики към ниско-въглеродни индустрии/услугу/производства.

За област Стара Загора изготяването на Териториален план за справедлив преход е ключов момент, от който в много голяма степен зависи развитието на региона: работни места, инвестиции, стандарт и качество на живот.  Усилията на екипа на АРИР-Стара Загора са насочени към осигуряване на информация и опит от други региони, организации и институции, които да бъдат максимално използвани на регионално ниво.

Бихме искали да изкажем специални благодарности на нашите панелисти Ангел Николаев, д-р Lefteris Topaloglou, NikoNatek, Brieuc Posnic, Десислава Кралева, Sebastian Hyzyk, доц. Нели Грозева, Karel Tichý, Tomas Burdych, проф. Христо Василев и Юлиан Попов, както и на участниците в срещата за техния принос в дискусията и търсенето на работещи решения при изготяването на Териториален план за справедлив преход.

Програма на събитието.

Презентации, достъпни на английски език:

1. Territorial Just Transition Plan in the Czech Republic - Tomas Burdych, Usti Region 

2. Financing Just Transition Project - Sebastian Hyzyk, EIB

3. European green Deal And Just Transition - Brieuc Posnic - DG Energy

4. Good practices TRACER - Angel Nikolaev 

 Презентации, достъпни на български език:

1. Европейският консултантски център поинвестиционни въпроси в помощ на регионите впреход - Десислава Кралева, ЕИБ

2. Добри практики от проект TRACER - Ангел Николаев

3. Идеен проект за справедлив преход в ЕКМИ Възможности и области за участие на ТУ София - Проф. Хр. Василев, Проф. Г. Тодоров

4. Промяна на програмен инструмент в рамките на проект ДеКарб Югозападна Олтения, Румъния - Михаела Динева

5. Европейската Зелена сделка и справедливия преход - Брюк Позник, Дирекция Енергетика, ЕК

6. Финансиране на проекти за Справедлив преход - Себастиан Хизик, ЕИБ

7. Териториален план за справедлив преход Чехия - Томас Бурдич, Чехия

8. Териториални планове за справедлив преход, Влиянието на енергийния преход на Словенско-салески въглищен регион - Нико Натек

 

"НОВ ЕНЕРГИЕН МИКС" - ОБЩЕСТВЕН ДИАЛОГ ЗА ПРЕХОДА КЪМ НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА.

 ARIR25DavidBSERC
 
 
 
1. Икономически алтернативи след постепенно премахване на интензивните въглища в партньорските региони
2. Очаквано социално-икономическо въздействие от поетапното прекратяване на дейностите, задвижвани с въглища
3. Необходимост от възстановяване на земята, след въгледобив и възможно приложение на земите, след прекратяване на въгледобив.
4. „Нов енергиен микс“

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search