Единствената по рода си програма за професионален обмен с фокус климат и устойчиви практики набира кандидати до 11-ти април 2019 г.

pioneers

За втора поредна година българи ще имат възможност да развият и споделят професионалните си умения в международна среда

Единствената програма за професионална мобилност с фокус върху устойчиви практики и иновации - Pioneers into Practice е отворена за втора поредна година както за български специалисти, така и за компании, институции и организации, които искат да развият своя иновационен капацитет. В рамките на инициативата, професионалистите участват в онлайн курсове и коучинг сесии с фокус върху „системни иновации“ между април и юни 2019 г., след което осъществяват професионален обмен в най-подходящата за тях организация в една от 22-те страни-участнички от ЕС в периода септември - октомври 2019 г. (Програмата предоставя финансова подкрепа за участниците по време на професионалния обмен)

Българските организации съответно имат възможността да работят с външен национален или чуждестранен експерт в периода септември - октомври 2019 г., върху предварително зададен от тях проект.

АРИР организира първата работна среща по проект DeCarb

DeCarb         EU FLAG CMYK

 

Във връзка с изпълнение на проект DeCarbекипът на АРИР организира първата работна среща на заинтересованите страни за представяне на възможностите и перспективите, които горецитираният проект предоставя.

 

Събитието се проведе на 23.11.2018 (петък) от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Стара Загора и бе отворено за всички заинтересовани страни.

Идентифицираните заинтересовани страни по проекта са представители на местните, регионални и национални власти, бизнеса, иновациите и компании, работещи във високовъглеродни икономики в региона.

Откриваща работна среща по проект DeCarb се проведе в Стара Загора

IMG 5867

DeCarb  EU FLAG CMYK

На 27-ми и 28-ми юни в сградата на Областна управа Стара Загора се проведе откриващата работна среща по проект „Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив” (DeCarb), съфинансиран по програма INTERREG Europe с участието на всички партньори по проекта. Срещата беше открита от заместник-областният управител на Стара Загора, госпожа Петя Чакърова.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search