На 02/07/2020 в Стара Загора се проведе 5-тата работна среща на заинтересованите страни по проект 

DeCarbTRACER

 

 

 

 

 

На 02/07/2020 в Стара Загора се проведе 5-тата работна среща на заинтересованите страни по проект  “Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions” (Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив), с работно заглавие DeCarb, по който Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) е водеща организация.

Бюлетин №4 по проект DeCarb

Бюлетин №4 по проект DeCarb вече е тук. Акцентите:

- Peer Review в Стара Загора;

- Работно посещение в енергийното сърце на България;

- Енергийната стратегия на Румъния до 2030 г.;

- Трета среща на заинтересованите страни в Котбус;

- Среща на тема "Справедлив преход", Мерида.

Целият бюлетин №4 четете тук.

For English version of DeCarb's 4th newsletter click here.

2020 04 27 DeCarb Newsletter4 v2 0001

АРИР-СТАРА ЗАГОРА БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ТЕМАТА НИСКО-ВЪГЛЕРОДНАТА ИКОНОМИКА

Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора, в сътрудничество с Интер-регионална платформа за обучение по европейски политики, инициираха провеждането на партньорска среща по темата „Подкрепа за развитието на лигнитен регион Стара Загора чрез разнообразяване на икономическия профил и намаляване на екологичния отпечатък от производството на електроенергия”. Срещата се състоя в периода 26-27.02.2020 г. в Стара Загора и в нея взеха участие утвърдени европейски експерти в областта на ниско-въглеродната икономика от Гърция, Дания, Нидерландия и Чехия:

На 10 юни Euractive  организира виртуална конференция на тема Европейска енергийна декарбонизация

На 10 юни Euractive  организира виртуална конференция на тема Европейска енергийна декарбонизация: климатичен неутралитет на ЕС до 2050 г., чрез "зелено" възстановяване на икономиките.

Основната дискутирана тема бе - Декарбонизирането на енергийния сектор в Европа до 2050 г. като амбициозна, но постижима цел. Новата реалност, породена от кризата на COVID-19, засилва необходимостта от привеждане в съответствие на климатичните цели на Европейската Зелена сделка с така необходимите усилия за икономическо възстановяване за изграждане на по-устойчива, стабилна и устойчива икономика на ЕС.

Трети бюлетин по проект DeCarb

В третия бюлетин по проект DeCarb четете:

- Актуални събития в рамките на проект DeCarb;

- Въглищни региони в преход - пето и шесто заседание на работната група;

- Олборг като национален"зелен" център на Дания;

- Събитие Агора 2019;

- Учебно посещение в Лужиция.

For the English version of the 3rd newsletter of DeCarb please click here

2019 11 15 DeCarb Newsletter3v3BG 0001

 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search