DeCarb заключителна конференция 17 май 2023

Уважаеми партньори и колеги,

QRCode De Carb bgВ продължение на 5 години АРИР - Стара Загора е водещ партньор по проект De Carb, който събра заедно 9 региона от ЕС в желанието им да продължат заедно по пътя на преход от базирана на изкопаеми горива икономика към такава, базирана на чиста енергия и технологии.

След 5 години съвместна работа с редица събития, срещи, спорове, De Carb приключва.

На 17/05/2023 ще съберем консорциума за последен път, за да споделим какво научихме и направихме заедно.

И какво не успяхме да направим - особено ние в България.

На място ще бъдат делегации от Козани и Южна Олтения - два съседни региона, с които винаги сравняват Стара Загора, за да представят техния напредък по пътя; какво направиха като планове и какво вече изпълняват.

Мисля, че за всички заинтересовани страни ще бъде полезно да обменим информация - официална и не толкова официална, на място - нещо, което онлайн участието не позволява.

Но ако нямате възможност да пътувате до Стара Загора - ще се радвам да бъдете с нас онлайн: след това ще имаме още съвместна работа по ТПСП и наученото може да ни бъде полезно.

Осигурен е симултанен превод на български и английски езици.

Необходима е предварителна регистрация и за двата вида участие.

Програмата за конференцията може да изтеглите от тук, както и да ползвате и QR кода за предварителна регистрация по-горе.

 

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

 

De Carb – ПОДКРЕПА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ЧИСТА ЕНЕРГИЯ В РЕГИОНИ НА ЕС С ИНТЕНЗИВЕН ВЪГЛЕДОБИВ

17 май 2023 г.

Стара Загора

Място: Зала на Общински съвет/Хибридно (ZOOM)

 

В какво ще се състои събитието?

Планове за действие и техният принос за подобряване на регионалните политики. Представяне на основните дейности, включени в Плановете за действие на партньорите.

Обсъждане на прогреса и приноса.

9:30 – 10:00

Регистрация и кафе

 

10:00 – 10:10

Приветствие: АРИР - Стара Загора  / Община Стара Загора (ще бъде потвърдено)

 

10:10 – 10:25

Програма Interreg Europe и постижения 

(Съвместен секретариат на Interreg Europe), представен от Брюм Делоне 

 

10:25 – 11:15

Споделяне опита на регионите по проект DeCarb I: пътят на проекта, натрупаният опит и уроци, Планове за действие

АРИР – Стара Загора, разказано от д-р Румяна Грозева, Ръководител проект

ВОЕВОДСТВО РЕГИОН ЛУДЖ, Полша, разказано от Ивона Марчинковска

Eszak-Alfold Регионална Енергийна Агенция, Унгария (ENEREA), разказано от г-н Роберт Орош, Управляващ Директор, Ръководител Проект De Carb

Югозападна агенция за развитие, Румъния (SWORDA), разказано от г-жа Лаура Бузату  – Ръководител комуникации от екипа на SWORDA

 

11:15 – 12:00

Споделяне опита на регионите по проект DeCarb II: пътят на проекта, натрупаният опит и уроци, Планове за действие 

Министерство на икономиката и енергетиката, провинция Бранденбург, Германия, разказано от г-н Хайке Грюнеберг 

Регионална Асоциация на местните власти от Западна Македония, Гърция (LGA (PEDDM)), разказано от г-н Димитриос Гианакупулус

Регионална енергийна агенция на регион Савиньска, Шалешка и Корошка, Словения (KSSENA), разказано от г-н Матюш Шилц, Ръководител Проект по De Carb

Регионална Енергийна Агенция на Екстрамадура, Испания (AGENEX), разказано от г-жа Рейчъл Тъли

 

12:00  13:15

Обедна почивка и работа в мрежа 

 

13:15 – 14:30

DeCarb и отвъд 

Чиста енергия:

- и дигитализация – Стара Загора, водороден хъб, ЕЦИХ Загоре, д-р Румяна Грозева;

- и нови технологии за пречистване на енергийното производство - tbc

Управление на Териториални планове за справедлив преход, г-жа Ангелина Бонева, Заместник министър, МРРБ на България

Управление на Териториални планове за справедлив преход, г-н Димитриос Мавроматидис, Фонд за регионално развитие на Западна Македония

Социално въздействие и участие на работниците, г-жа Корина Зиролд, Европейска Асоциация на Синдикатите industiAll

Какво ще кажете за Бъдещето на комплекс „Мини Марица Изток“  – някои идеи, споделени от Magdalena Maleeva

 

 

*По време на събитието ще бъде осигурен симултанен превод на английски и български език

 

Седма среща на заинтересованите страни по проект Decarb, Interreg Europe

viber изображение 2022 03 14 17 16 20 154Срещата се проведе на 11.03.2022 (петък) от 09:30 до 12:30 часа в заседателната зала на Областна администрация – Стара Загора при спазване на всички необходими изисквания и антиковид мерки, действащи към момента на провеждане на срещата. Предвид ограничените места в залата присъствено участваха само първите 20 потвърдили представители на поканените заинтересовани страни. За участие online беше споделен линк за регистрация и достъп след потвърждение. Общият брой участници беше 48. Сред тях имаше  представители на: местните власти от Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Раднево и Гурково; Представителството на ЕК – Илин Станев и Миглена Цингова; ЕИБ – Николай Данев; Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Министерство на енергетиката; КТ Подкрепа; КНСБ; ТЕЦ AES Марица Изток 1; ТЕЦ Марица Изток 2; ТЕЦ Контурглобал Марица Изток 3; бизнеса, представен от ТПП-Стара Загора и Клуб на Работодателя; науката – представена от  проф. Мирослав Карабалиев и доц. Емил Славов, заместник-ректори на Тракийски университет и проф. Дария Владикова, ИУПР, както и СФ на Софийски университет; НПО, представени от ЦИД, За Земята, Институт за енергиен мениджмънт и др.

Срещата беше открита от заместник областния управител арх. Банко Банов, който проследи с интерес представените презентации и взе участие в дискусиите в първия панел.

Срещата се проведе съгласно предварителната Програма, като в началото Илин Станев подчерта, че ЕК не отсъпва от поставените цели на Зелената сделка, а напротив – насърчава още по-задъллбочени изследвания и иновации във ВЕИ за постигне климатична неутралност и независимост от внос на енергийни източници.

В първия панел Иван Цанков, изпълнителен директор на ТЕЦ AES Марица Изток 1 представи Окончателният доклад на Compass Lexecon за Американската търговска камара в България на тема: ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР НА БЪЛГАРИЯ. След представянето започна дискусия по представения материал, като беше подчертана необходимостта с подобен аналитичен инструмент, чрез който регулярно да се генерират и анализират модели за енергийния микс в страната, да разполагат институциите на  национално ниво. Д-р Мария Трифонова, СФ, СУ/ЦИД подчерта, че такъв и нструмент се разработва по проект, финансиран по програма Horizont 2020 с участието на ЦИД и който ще бъде достъпен и без такса за ползване. Дискусията продължи в посока за важността при постигане и запазване на баланса между ползването на местните лигнитни находища, които гарантират сигурността на доставката на енергия и други енергийни източници като ВЕИ и внос на суровини.

Олег Столов представи възможности за използването на местните лигнитни находища както за продължаващо производство на енергия по устойчив начин, т.е. с баланс на СО2 емисиите, производтсво на хумус, торове и др., които да осигурят и работни места и приходи в местната икономика. Проф. Владикова представи потенциалът на региона за производтсво на енергия от слънце и зелен водород, като допълващо производтсво, който има своите консуматори в региона – Неохим и Лукойл, както и потенциалът за износ.

В последвалата дискусия участниците в събитието наблегнаха на спешната необходимост региона да има своя позиция по темата с енергийния преход, която да отразява и визията на региона за развитие в следващите години. Арх. Банов подчерта, че за тази цел е необходимо създаването на работна група, включваща представители на участниците в срещата, тъй като Областна администрация не разполага със собствен капацитет. Участниците напомниха на арх. Банов за подписаното от всички тях предложение за създаване на ПК по въпросите на Зелената сделка към ОСР. Арх. Банов каза, че не е запознат и поиска въпросното предложение да му бъде изпратено отново на елетронна поща, което беше направено от д-р Румяна Грозева в рамките на деня.

Във втория панел фокусът беше върху възможностите за финансиране, представени от PWC, Министерство на енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ЕИБ. Участниците в срещата поставиха въпроса за забавянето на изготвянето на ТПСП, който е основният финансов инструмент за региона и подчертаха, че тези средства са за хората в региона, а забавянето намалява възможните проекти за финансиране, тъй като инфлацията „изяжда“ част от финансовите ресурси. От МЕ и МРРБ отговориха, че ТПСП е обвързан с ПВУ и докато той не бъде одобрен от ЕК, няма как да бъде одобрен и ТПСП. Но от МРРБ подчертаха готовността си да стартират приема на проектни предложения веднага след одобрението на ТПСП, тъй като имат готовност и необходимия капцитет за това. От страна на участниците беше подчертана необходимостта от готови проектни фишове, каквито няма и това е проблем още от началото на членството на страната ни в ЕС.

Г-н Данев, ЕИБ, в презентацията си разгледа няколко възможни финансови инструмента за регионите в преход, като сподели, че България за пореден път не е участвала в поканата за предложения за Модерназиционния фонд, който е одобрил пороекти за 1 000 000 000 евро.

В края на срещата модераторът, д-р Румяна Грозева благодаря на панелистите и участниците в срещата и подчерта ангажираността на АРИР – Стара Загора по темата, както и готовността на екипа й да работи със заинтересованите страни в изграждане на визия и търсене на устойчиви и работещи решения.

Линк към записа на срещата е достъпен ТУК.

Презентациите са достъпни тук:

Олег Стоилов - ТПП Стара Загора

Николай Данев - ЕИБ

Иван Цанков - AES

Стара Загора бе домакин на Четвъртия форум на кметовете, ангажирани със справедливия енергиен преход

new energy mix conference BG NoSaveTheDate

Десетки градоначалници дискутираха относно необходимостта от справедлив енергиен преход

Кметове от 5 страни от Централна и Източна Европа взеха участие във Форума на кметовете, посветен на справедливия енергиен преход. Конференцията под надслов „Нов енергиен микс: диалог за социална политика“ се проведе в хибриден формат, съобразно всички въведени противоепидемични мерки. Официален домакин на срещата беше град Стара Загора, но заради наложените ограничения много от гостите участваха в нея виртуално. От българска страна тази година се включиха кметовете и експерти от петте въглищни общини у нас. 

viber image 2021 10 24 12 07 52 920

Форумът е резултат от съвместната работа между Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, WWF Bulgaria и Български черноморски изследователски център. В рамките на трите изпълнявани проекти DeCarb, EUKI и TRACER се споделя общата цел за споделена визия за въглищните региони на ЕС в преход за по-нататъшното им устойчиво развитие, базирано на чисти технологии и индустрии.

В първия ден от събитието символично беше предадено водачеството на Форума на кметовете от Мариуш Волош – Кмет на град Битом, Полша на Йордан Николов – Зам. кмет на Стара Загора.

viber image 2021 10 24 12 08 15 306

В тематичния панел за Териториалните планове за справедлив преход се обсъдиха плановете на българските въгледобивни региони: Стара Загора, Перник и Кюстендил, както и инструмента за оценка на потенциалното им въздействие с участието на представители от Прайс-Уотърхаус-Купърс и представители на WWF Bulgaria.

Панелът, посветен на социалния аспект на справедливия преход, представи гледните точки Илияна Цанова, Заместник генерален директор, Генерална дирекция „Бюджет“ в Европейска комисия, Атанаска Николова, Икономически и социален съвет на Република България, както и на представители на местни и национални младежки организации.viber image 2021 10 24 12 22 04 743

В сесията Научни изследвания и иновации се включиха представители на академичните среди и бизнеса в лицето на проф. Дария Владикова, Българска асоциация за съхранение на водород, горивни клетки и енергия; Институт за устойчив преход и развитие/Тракийски университет, д-р Румяна Грозева, Изпълнителен директор - АРИР - Стара Загора, като Управляващ координатор на Европейския цифров информационен хъб Загоре, проф. Живка Овчарова, Изследователски институт по информатика в Карлсруе и доц. Евгени Евгениев, Първи секретар в сектор „Наука“ в постоянното представителство на България в ЕС. Целта на този панел бе да се обсъдят различните гледни точки за това как политиките/проектите в областта на научните изследвания и иновациите могат да подпомогнат регионалната икономика през следващите години на реализиране на справедлив енергиен преход и периодът след това.

Финалният панел за първия ден на форума, Новият енергиен микс, представи визията на Юлиян Попов, Политически съветник, Европейска климатична фондация, доц. д-р Косьо Стойчев, Ръководител катедра „Регионална и политическа география“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Костадин Сирлещов, управляващ партньор CMS София и ръководител на EPC в ЦИЕ в CMS, България и председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия, Никола Газдов, председател на Асоциация за производство, съхранение и търговия на електроенергия и Ивелин Панчов, член на Европейския цифров информационен хъб Загоре.

Основен извод, който бе направен след първия ден от събитието, беше, че необходимостта от индикативна дата и план за трансформация на въглищните мощности е все по-осезаема на местно, регионално и национално ниво. Форумът се очертава като важна възможност за развитие както за общностите, традиционно разчитащи на изкопаемите горива, така и за всеки, свързан със справедливия преход.

Форумът завърши с посещение на място на участниците в рудниците на Мини Марица Изток и ТЕЦ Марица Изток 2. 

viber image 2021 10 24 12 07 52 680

Повече за лекторите, програмата и сесиите може да намерите тук

Проект DeCarb е одобрен за допълнителна година проектни дейнсти

Екипът на Арир Стара Загора с радост споделя, че DeCarb е единственият проект от 3-тата покана на Interreg Europe, който е одобрен за 1 година за допълнителни проектни дейности, свързани с пандемията Ковид-19. Ето защо консорциумът се събра на 14 декември 2021 г., за да даде начало на допълнителната проектна година. 

4

В рамките на допълнителните дейности консорциумът по проекта ще изготви важни документи, свързани с проучването на въздействието на COVID-19 върху декарбонизационните процеси в регионите, онлайн семинар за синергии за дигитална и зелена икономическа диверсификация, семинар за управление на риска при планиране на декарбонизация и устойчиви преходи чрез енергия гражданство, заедно с поредица от срещи на заинтересованите страни.

1

Консорциумът DeCarb очаква с нетърпение да започне предвидените дейности в подкрепа на прехода към чиста енергия в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища!

5

На 25 юни 2021 г. ще се проведе хибридна дискусия на тема „Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони“

EP Transiotion Pollution 2 1920x1005 selected resized

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България и Европа Директно Стара Загора имат удоволствието да Ви поканят на хибридна дискусия на тема „Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони“, която ще се проведе с ограничен брой участници на живо в Стара Загора на 25 юни 2021 г., петък, от 13.00 до 14.30 ч. и ще бъде излъчвана пряко онлайн.

На форума ще бъдат представени подробности за начина, по който ще функционира Фондът за справедлив преход и потенциалното му отражение върху българските въглищни региони. Основните теми на дискусията ще бъдат насочени към мерките, които предвижда Регламентът за Фонда за справедлив преход, типът инвестиции и структурни промени, които трябва да бъдат предприети от страна на държавите и регионите, за да облекчат прехода към зелена икономика и аспектите от Регламента, по които все още не е постигнато съгласие.

Събитието ще започне с панелна дискусия с участието на Манолис Кефалоянис (ЕНП/Гърция), член на Европейския парламент и  докладчик по регламента за Фонда за справедлив преход, Цветелина Пенкова (С&Д), член на Европейския парламент и на Комисията по регионално развитие, Елоди Дюран, програмен ръководител, отдел Е3, ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и Костадин Сирлещов, управляващ партньор в CMS София и ръководител отдел „Енергия и климатични промени“ за Централна и Източна Европа.

Панелната дискусия ще бъде последвана от дискусия с публиката, а модератор на събитието ще бъде д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора, приемна организация на Европа директно Стара Загора.

Работните езици ще са български и английски с двупосочен симултанен превод за участниците на място, както и в срещата в Zoom. Дискусията ще бъде излъчвана на живо само на български език на Фейсбук страницата на Бюрото на ЕП в България.

Присъствено участие

Зала "Зеленика",комплекс "Зеленият хълм", гр. Стара Загора.

За желаещите да присъстват на място, изпратете потвърждение на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 23 юни 2021 г. с имена, позиция и контакти на лицето, което ще представлява организацията ви. Регистрацията за събитието ще започне в 12.30 ч. в зала „Зеленика“.

Онлайн участие

За да се регистрирате в онлайн дискусията моля попълнете регистрационната карта тук, до 24 юни 2021 г. На регистрираните участници ще бъде изпратен линк за включване в срещата няколко дни преди началото ѝ.

Можете да изпращате въпросите си към участниците предварително в slido с хаштаг #JTF. По време на дискусията въпроси ще могат да бъдат задавани от присъстващите на живо гости, чрез коментари към излъчването във Фейсбук и през чата на Zoom.

ПРОГРАМА на събитието. 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search