На 31 март 2021г., от 10:00 до 12:00, АРИР - Ст. Загора организира онлайн събитие „Предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години“, в рамките на проект Act45

Act45Act45: Насърчаване на заетостта и ученето през целия живот за хора над 45 години

На 31 март 2021г., от 10:00 до 12:00, Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) организира онлайн събитие „Предизвикателства и възможности за интеграция на безработни над 45 години“, в рамките на проект Act45.

Act45 има за цел да повиши осведомеността сред работодателите, организациите на гражданското общество и обучителните организации за необходимостта от сътрудничество за овластяване и образование на хора над 45 години с ниски умения, с цел подобряване на тяхната заетост или повишаване на квалификацията им.

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search