Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Japan webinars in February

WEBINAR #109: EU-JAPAN EPA: WHAT IMPACT ON GOVERNMENT PROCUREMENT?
Date: 06 February 2018 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET
Registration deadline: Monday, 05 February 2018.
The webinar is targeted to EU companies seeking to engage a business with the Japanese government.
For more information and to register:


https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-109-eu-japan-epa-what-impact-on-government-procurement

WEBINAR #110: FROM UNDERSTANDING TO NAVIGATING JAPANESE BUSINESS CULTURE
Date: 20 February 2018 - Time: from 10:30 to 11:30 AM CET
Registration deadline: Monday, 19 February 2018.
The webinar is targeted to EU companies seeking a fresh perspective on how to enrich cross-cultural collaboration with Japanese partners.
For more information and to register:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-110-from-understanding-to-navigating-japanese-business-culture

WEBINAR #111: UPDATE ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND AI APPLICATIONS IN JAPAN
Date: 27 February 2018 - Time: from 10:00 to 11:00 AM CET
Registration deadline: Monday, 26 February 2018.
The webinar is targeted to EU companies seeking to understand where the Japanese AI industry is heading and what kind of solutions could be attractive for Japanese companies.
For more information and to register:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-111-update-on-artificial-intelligence-and-ai-applications-in-japan

TECHNOLOGY TRANSFER WEBINAR #17: WHAT CAN IP (PATENT, TRADEMARKS, COPYRIGHTS) DO FOR NEW TECHNOLOGIES IN THE IOT?
Date: 23 February 2018 - Time: from 10:00 to 11:00 AM CET
Registration deadline: Thursday, 22 February 2018.
This webinar will provide a comprehensive definition of IoT and will give information on current trends in the IoT landscape, patent drafting, and strategy tips.
For more information and to register:
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/technology-transfer-webinar-17-what-can-ip-patent-trademarks-copyrights-do-for-new-technologies-in-the-iot

To register:
- If you are already a member, please log in and then go to the webinar links to register to one or more webinars.
- If you are not yet a member, you will first have to register as a member via: http://www.eubusinessinjapan.eu/user/register and then when your registration request is confirmed, please log in and go to the following links to register to the webinars.

Costs: Free
Should you be interested in attending, feel free to click on the following link: http://www.eubusinessinjapan.eu/events

Thanks for your interest in our activities.

Kind regards,

Gwenael Beauvais
Business Support Coordinator
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
Rue Marie de Bourgogne 52 - 1000 Brussels
TEL +32 2 282 3716 - FAX + 32 2 282 3712
http://www.eu-japan.eu / www.een-japan.eu / www.EUbusinessinJapan.eu

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АРИР – СТАРА ЗАГОРА,
21/12/2017 Г.

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.15 от Устава, свиква Общо събрание, което ще се проведе на 25.01.2017 г. от 13:00 часа, в сградата, където е адресът на управление на сдружението - гр. Стара Загора, ул. „Генерал Столетов" № 127, ет. 1, при следния дневен ред:

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;

Материалите, свързани с дневния ред са на разположение на желаещите в деловодството на сдружението. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.


ДНЕВЕН РЕД
за провеждане на Общо събрание на АРИР – Стара Загора,
25.01.2018 г., 13:00 ч. , офис на АРИР

1. Приемане на технически и финансов отчет за дейността на АРИР за периода 01 януари 2016 – 31 декември 2017 г.;

2. Избор на нови управителни органи;

3. Приемане на промени в Устава на сдружението;

4. Информация за текущата дейност на организацията;

5. Разни;За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на задания и технически спецификации;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

magazine-startus

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...