Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА БЕШЕ С НОВ МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН

eufunds-1

На 12 март Десислава Дойнова, студентка ІІ курс, специалност „Регионална икономика" в Тракийски университет, беше „Мениджър за един ден" на Областен информационен център – Стара Загора. Тя се запозна с дейността на центъра и взе участие в сутрешното обсъждане на задачите на екипа за деня.

Десислава получи договор за обучение в рамките на националната инициатива „Мениджър за един ден" 2014 и свои визитни картички. Тя работи по концепцията за подготовка на планирана за месец май годишна регионална конференция на ОИЦ - Стара Загора.

Десислава Дойнова прояви желание да се включва в работата на ОИЦ и в бъдеще, а екипът на ценъра с готовност ще й помага да научи повече за европейските програми и проекти за местно и регионално развитие.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

За допълнителна информация:

Областен информационен център

Стара Загора

Тел.: 042 603 526, Моб. тел:. 0889 199180

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Поздравявам Ви от името на РАО "Тракия" с честването на 20 години от учредяването на Агенцията за регионално икономическо развитие - годипнина, достойна за уважение и признание з аполезност и устойчивост на всяка организация...

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на бизнес-планове, маркетингови стратегии; 

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...