Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

ОИЦ – Стара Загора даде старт на онлайн конкурс за млади предприемачи: „Имам бизнес идея!“

Pik

Днес в ПГОХ „Райна Княгиня“ ОИЦ - Стара Загора даде старт на онлайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея!“, който се организира от дирекция „Централно координационно звено“ /ЦКЗ/ в администрацията на Министерски съвет и Мрежата от 27 Областни информационни центрове за Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в страната.

Целта на конкурса е да насочи учениците към предприемаческо мислене, да разкрие потенциал, като не поставя рамки за мечтите, идеите и въображението им.

Целеви групи: Амбициозни, креативни и насочени с поглед към бъдещето младежи на възраст 14-18 г. от всички училища в 28-те области в страната.

Обхват: Национален

Период на провеждане: 15 април – 1 юни 2019 г. във Facebook

-    15 април 2019 г. – Обявяване на онлайн конкурса.

-    До 12 май 2019 г. – Събиране на видеоклипове с бизнес идеи.

-    13 май 2019 г. 10:00 часа – Видеоклиповете стават публични. Стартира гласуването.

-    23 май 2019 г. 10:00 часа - Прекратяване на гласуването. Преброяване на гласовете. Обявяване на победителите.

-    1 юни 2019 г. – Посещение на София Тех Парк и среща с официални лица и представители на бизнеса.

Механизъм на онлайн конкурса:

1.               Видео клипът се изпраща към създаденото за целите на Конкурса събитие във Facebook като съобщение в Мessenger. Видеото става публично след уверение от администратора, че отговаря наусловията за допустимост – съдържание, продължителност, обем.

2.           Неразделна част от изпратените видео клипове е Декларацията за информирано съгласие, която може да бъде изтеглена от страницата на Facebook събитието. Клипове, които не са придружени от Декларация няма да бъдат публикувани.

3.               Гласуването се осъществява единствено чрез събиране на харесвания (лайкове). Отчитат се само реални лайкове на клипа в събитието. Други изразени „емоции“ (love, ha-ha, wow, sad, angry) не се взимат под внимание.

4.               Допустимо е споделяне на клип на участник, но лайковете, получени на страници, различни от тази на Събитието няма да бъдат отчетени.

Изисквания към видеоклиповете

1.               Видеоклипът на тема: „Имам бизнес идея!“ да е с продължителност до 2 минути.

2.               Максималната големина на клипа следва да е до 25 МБ.

3.               Критерии по отношение на съдържанието на видеоклиповете:

-    Оригиналност и творчески подход към представяне на бизнес идеята. Доколко идеята е насочена към постигане на нещо ново, позитивно и значимо.

-    Логическа последователност и представяне.

-    Ясно и точно формулиране на идеята.

-    Бизнес идеята да има потенциал за развитие, както и допълнителни ползи за обществото – принос за опазване на околната среда, по-добро образование, здравеопазване.

Награден фонд:

След гласуване от страна на Facebook потребителите, авторите на най- добрите видеоклипове ще получат награди от:

1.               От Областен информационен център – Стара Загора награди както следва : За първо място – Мобилен телефон; За второ място – Таблет; за трето място – слушалки.

2.               От Централно координационно звено към Министерски свет - Десетте идеи от цялата страна, събрали най-много лайкове, получават награда спийкър.

3.               От Централно координационно звено към Министерски свет - авторите на двата видео клипа от област Стара Загора, събрали най-много гласове, ще посетят София Тех Парк, като им се поемат всички разходи.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

20 години път извървян, белязан с достигнати цели, успехи и признание.

20 години на работа и усилия за развитието и утвърждаването на регион Стара Загора като един от водещите в страната.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Изготвяне на тръжни предложения;

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...