Профил на купувача

28.11.2018 г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Ръководство за организиране на срещи на заинтересовани страни"в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

28.11.2018 - Call for tender with subject"Guidelines for stakeholder group meetings”, under project "Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions - DeCarb", PGI05587, financed underINTERREG EUROPE programme.

Изтегляне на документи /Български/

Download documents /English/ 

 


 

30.10.2018 г. - Обява за избор на подизпълнител с предмет "Предварителна оценка на икономическото и социално въздействие на декарбонизацията в региона", в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

30.10.2018 - Call for tender with subject "Ex-ante economic and social impact assessment of region’s decarbonisation”, under project "Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions - DeCarb", PGI05587, financed under INTERREG EUROPE programme.

Изтегляне на документи /Български/

Download docments /English/

 


 

 

14.06.2016 г. - Процедура за избор на подизпълнител с предмет"Методология за събиране и обмен на добри практики за нови бизнес модели за МСП в селските райони"в рамките на проект "Интелигентна конкурентоспособност и растеж на МСП в селските райони - INNOGROW", финансирана от ЕС, PGI00241, в рамките на програма INTERREG EUROPE 

Покана 

Задание 

Договор с подизпълнител 

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. 042 605007,
E-mail: office@szeda.eu

Защита на личните данни

Search