Европейската комисия представи пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане за 55% по-малко нетни емисии до 2030 г.

На 14 юли Европейската комисия представи пакет от предложения във връзка с политиките на ЕС в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане, за да бъдат постигнати амбициозните цели за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. 

В продължение на информационните бюлетини от последните две седмици,в прикачените файлове днес ще намерите информационни документи по следните теми:

-          Адаптиране на домовете и сградите за по-екологично бъдеще

-          Декарбонизация на енергийната система

-         Механизъм за въглеродна корекция по границите

-          По-екологично данъчно облагане на енергийните продукти