Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Шести информационен бюлетин по проект INNOGROW, финансиран от програма INTERREG Europe – март, 2019 година

Това е шестото издание от поредицата информационни бюлетини за проекта INNOGROW.

Interreg Europe logo QUADRI INNOGROW

INNOGROW е европейски проект финансиран от програмата INTERREG Europe, която има за цел да подкрепи модернизацията на съществуващите малки и средни предприятия в селските райони, както и разпространението на иновативни стартъпи (start-ups) чрез политики, които промотират внедряването на нови технологии и иновации в бизнес моделите на малки и средни предприятия в селските райони.

В активният линк в края на публикацията ще намерите пълният информационен бюлетин, който описва цялостният контекст на проекта, неговите цели, както и последните събития и развитие по дейностите, свързани с проекта и всичко, което се е случило през третия семестър на проекта.

Информационните бюлетини ще се публикуват на всеки шест месеца. Чрез нашият уеб сайт, уеб сайта на проекта и информационните бюлетини ще имате възможност да следите прогреса на проекта и постигнатите резултати.

Добре дошли в шестото издание на поредицата информационни бюлетини на проект INNOGROW, който насърчава внедряването на иновации от МСП в селските райони чрез обмен на практики и опит между регионите и участниците, свързани с конкурентоспособността на МСП в селските райони и интегриране на научените уроци в регионалните политики и планове за действие.

През последния период на изпълнение всички дейности, които допринасят за обмена на опит и съобщаването на резултатите от проекта, отбелязаха значителен напредък. Партньорите организираха срещи на заинтересованите страни в своите региони, участваха в срещата на европейските региони в Любляна на 12 и 13 февруари 2019 г. и в момента планират да организират план за действие в техните региони с участието на консултанти, публични органи и представители на икономиката на селските райони. малки и средни предприятия.

В този бюлетин ще намерите интересни истории от проучвателните посещения на партньорите и информация за минали, настоящи и бъдещи събития. Чрез нашия уебсайт на проекта и този периодичен бюлетин, ние ви информираме напредъка и ключовите резултати.

ИЗТЕГЛЕТЕ ИНФОРМАЦИОННИЯ БЮЛЕТИН

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

АРИР се определя по смисъла на Чл. 2 от ЗЮЛНЦ като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност за постигане на целите и изпълнение на задачите, посочени по-долу:

Основната цел на АРИР – Стара Загора е да подпомага изграждането и прилагането на механизми за управление на процесите на успешната интеграция в Европейската общност на местните и регионални власти и бизнеса от региона чрез разработването на  политики на регионално и местно ниво, насочени към  устойчивото развитие на региона и стимулиране на икономическото му развитие,

Read more...
 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Дирекция "Бюро по труда" - СТара Загора Ви поздравява за неспирната креативност и иновации!

Вие допринасяте за колорита и мащабите на обществения и икономически живот в региона!

Ценим сътрудничеството с Вас и сме убедени, че то ще продължава в позитивна посока!

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Разработване на проекти за кандидатстване за финансиране по програмите на ЕС и други международни и национални програми;

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

tedxsz

magazine-startus

banner160x80

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...