Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

Пета работна среща на местните заинтересовани страни по проект INNGROW, съфинансиран от програма INTERREG Europe

На 28.09.2018 (петък) от 11:00 в конферентната зала на Търговско-промишлена палата – Стара Загора се проведе петата работна среща със заинтересовани страни на местно ниво по горепосочения проект. Целта на проект INNOGROW е да подобри условията за насърчаване на внедряването на иновации в МСП в селските райони, което да увеличи тяхната конкурентоспособност. На срещата присъстваха 16 експерти от финансови институции, академичните и научните среди, бизнеса и публичните институции.

Срещата започна с презентация на проекта и идентифицираните добри практики от страна на екипа на АРИР-Стара Загора след двете работни срещи за обмяна на опит в Унгария и регион Тесалия (Гърция) по-рано през годината. По време на срещата експерти АРИР-Стара Загора поставиха водеща теми относно подготовка за разработване и внедряване на пакет от мерки за насърчаване на иновациите в МСП в селските райони.

Бяха дискутирани конкретни стъпки за идентифициране на добри практики и тяхното поетапно развитие в конкретни препоръки към отговорните инситуции у нас. Първата такава, която обедини участниците е пакет от предложение за насърчителни мерки за български компании, които са наградени със Seal of excellence за свои проектни предложения по програма Horizon 2020.

Идеята около, която се обединиха участниците в петата работна среща е, че е необходим подход, който да даде максимална гаранция, че мерките, които се предложат биха били максимално ефективни и обхващащи всички важни стейкхолдъри в процеса на своята имплементация.

В този смисъл подхода за подпомагане на финансирането на иновации да не се ограничи само до МСП от селските райони, но да бъде и актуален за МСП от цялата страна. Като финално заключение от срещата остана екипът на АРИР-Стара Загора да финализира пакетът от мерки за насърчаване на фирмите, които са спечелили Seal of Excellence и той да бъде изпратен до всички участвали в среащта за получаване на обратна връзка и оформяне на финална препоръчка. След това ще бъдат идентифицирани други добри практики, които да бъдат развити и представени на отговорните институции.

20180928 110402

20180928 114006

20180928 110329

 

Сертификати на АРИР

certificate-1.jpg fdi-strategy-stara-zagora.jpg micro-fdi-strategy-stara-zagora.jpg

20 години Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора

30.10.2018 г.Обява за избор на подизпълнител с предмет "Предварителна оценка на икономическото и социално въздействие на декарбонизацията в региона", в рамките на проект "Подкрепа за преход към чисти енергийни източници в регионите на ЕС с интензивно използване на въглища - DeCarb", PGI05587, финансиран по програма INTERREG EUROPE.

30.10.2018 - Call for tender with subject "Ex-ante economic and social impact assessment of region’s decarbonisation”, under project "Supporting the clean energy transition of coal-intensive EU regions - DeCarb", PGI05587, financed under INTERREG EUROPE programme.

Изтегляне на документи /Български/

Download docments /English/Процедура за избор на подизпълнител с предмет "Методология за събиране и обмен на добри практики за нови бизнес модели за МСП в селските райони"в рамките на проект "Интелигентна конкурентоспособност и растеж на МСП в селските райони - INNOGROW", финансирана от ЕС, PGI00241, в рамките на програма INTERREG EUROPE /14.06.2016/

Покана 

Задание 

Договор с подизпълнител  


За контакти

Стара Загора 6000
бул. Генерал Столетов 127,
тел. (042) 605007,
факс (042) 638075,
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Поздравителни адреси за юбилея

Приемете от името на целия екип на Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа, и лично от мое име най-сърдечни поздавления по повод 20-1 рожден ден на АРИР!

Приносът на Агенцията към устойчивото развитие на Старозагорския регион е неоспорим. Поскрепата за местните власти и бизнеса в реализирането на икономически растеж в хармония с природата е особено важна за нас, като Ваши партньори.

Прочети...

МОЖЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС ЗА:

  • Обучение по разработване и управление на проекти (вътрешнофирмени и отворени обучения);

    И ОЩЕ...

 

10 ПОЛЕЗНИ СЪВЕТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ

ВХОД

 

10 СРЕБЪРНИ ПРАВИЛА ЗА ПИСАНЕ НА УСПЕШЕН ПРОЕКТ

europedirect

sesp-banner

greeninfranet logo for office printing color

logo-prisma

mir-large

logo selska

invest

banner160x80

tedxsz

magazine-startus

apex-logo.jpg   

Алианс Франсез 
Стара Загора
обучение по чужди езици и специализирано обучение медицински френски език

spacer.png

aubg.gif
Loading ...